מצלמות לתחום ה-IR

מצלמות לתחום ה-IR

חברת RAPTOR היא יצרנית של מצלמות לקצבים גבוהים ונמוכים, אשר עיקר התמחותם היא כיסוי תחום ה-IR.

Related products

No items found

Please contact us to learn more about the products we sell and about our capabolities to help with your current or new projects.


NewRoad Agencies Ltd.
11 Ha'amal st. Afeq Business Park Rosh Ha'ayin 48092

Tel: +972-3-902-8787
Fax: +972-3-902-8788