מוצרים

Core-AFM מתוצרת Nano-Surf השוויצרית הוא סורק פני שטח לבעלי תקציב נמוך

Flex AFM מתוצרת חברת Nano-Surf השוויצרית. כשמו כן הוא – מתאים לעבודות מחקר מגוונות

Drive AFM סורק פני שטח מהדור האחרון של חברת Nano-Surf השוויצרית

מכשיר RAMAN מסוג LabRam Soleil מתוצרת חברת HORIBA

מכשיר TEM שולחני מדגם LVEM5 מתוצרת Delong

מכשיר TEM שולחני מדגם LVEM25 מתוצרת Delong

מצלמות EMCCD

מצלמות לתחום ה-IR

מצלמות רגישות עם קצבי צילום גבוהים

מזרקים לתכנות עצמאי

ניו רואד סוכנויות, מיקרוסקופ זווית ברוסטר

מיקרוסקופ זווית ברוסטר – BAM

ניו רואד סוכנויות, תהודה פלסמונית שטחית

תהודת פני שטח – SPR

ניו רואד סוכנויות, מיקרוסקופ כוח אטומי

מיקרוסקופ כוח אטומי לצורך מחקר ולימוד

ניו רואד סוכנויות, ספקטרומטר אופטי ואקום

ספקטרומטר אופטי לתנאי ואקום עבור UV

ניו רואד סוכנויות, מערכות ניתוח סרט דק

מערכות לאנאליזה של שכבות דקות

ניו רואד סוכנויות, מערכות רדיומטר מקשתי

מערכות למדידה רדיומטרית

ניו רואד סוכנויות, ספקטרומטרים ומונוכרומטורים

ספקטרומטרים ומונוכרומטורים

ניו רואד סוכנויות, מערכות Raman, רמאן

מערכות Raman

ניו רואד סוכנויות, ספקטרומטרים אופטיים זעירים ניידים

ספקטרומטרים אופטיים זעירים ניידים

ניו רואד סוכנויות, מערכות פלואורומטר מיני ספקטרו

מערכות פלואורומטר מיני ספקטרו

ניו רואד סוכנויות, מערכות פלואורסצנטיות

מערכות פלואורסצנטיות

ניו רואד סוכנויות, דיסק אופט

אליפסומטרים

ניו רואד סוכנויות, דיסק אופט

דיסק מחורץ אופטי

מנתח גודל חלקיקים אופטי

ניו רואד סוכנויות, מנתח גודל חלקיקים

מנתח גודל חלקיקים בשבירת קרני לייזר

ניו רואד סוכנויות, מכניקה אופטית OptoSigma

מכניקה אופטית OptoSigma

ניו רואד סוכנויות, פלטפורמות אנטי-רטט

פלטפורמות אנטי-רטט

ניו רואד סוכנויות, רכיבים אופטיים, אופטיקה

רכיבים אופטיים

ניו רואד סוכנויות, משקפי מגן מקרינה

משקפי מגן מקרינת לייזר

ניו רואד סוכנויות, דיודת לייזר

דיודת לייזר

ניו רואד סוכנויות, מעגל מודפס לייזר

דיודות לייזר (DPSS)

ניו רואד סוכנויות, מעקות ומובילים, ציוד מדעי

מסילות ומובילים

ניו רואד סוכנויות, מחזיקים, עדשות אופטיות

מחזיקים

ניו רואד סוכנויות, סיבים אופטיים

סיבים אופטיים

ניו רואד סוכנויות, משטחי חיתוך

משטחים אופטיים מחוררים

ניו רואד סוכנויות, חיישני מומנט

חיישני מומנט

ניו רואד סוכנויות, חיישני לחץ

חיישני לחץ

ניו רואד סוכנויות, תאי טעינה

חיישני עומס

ניו רואד סוכנויות, חיישני כוח

חיישני כוח

ניו רואד סוכנויות, נוריות LED ננו

מקורות אור Nano-LED

ניו רואד סוכנויות, מקורות אור זעירים

מקורות אור זעירים

ניו רואד סוכנויות, דיודות לייזר

דיודות לייזר

ניו רואד סוכנויות, מקורות ir

מקורות IR

ניו רואד סוכנויות, מקורות אור, צרכים פליליים

מקורות אור לצרכים פליליים

ניו רואד סוכנויות, מקור אור, קסנון 450 וואט

מקור אור קסנון 450 וואט

ניו רואד סוכנויות, פוטנציוסטט, גלוואנוסטט, ערוץ יחיד

פוטנציוסטט/גלוואנוסטט/EIS ערוץ יחיד

ניו רואד סוכנויות, ציוד מדעי, מחזור סוללות

ציוד בדיקה – פריקה וטעינה של סוללות

ניו רואד סוכנויות, פוטנציוסטט, גלוואנוסטט נייד

פוטנציוסטט/גלוואנוסטט נייד

ניו רואד סוכנויות, פוטנציוסטט, גלוואנוסטט

פוטנציוסטט/גלוואנוסטט/EIS רב-ערוצי

ניו רואד סוכנויות, פוטנציוסטט, גלוואנוסטט

פוטנציוסטט/גלוואנוסטט/EIS בזרם גבוה

ניו רואד סוכנויות, תחנות בדיקת תאי דלק

תחנות בדיקת תאי דלק

ניו רואד סוכנויות, חיישני UV, מכשירים מדעיים

חיישני UV

ניו רואד סוכנויות, גלאים, מכשירים מדעיים

גלאים

ניו רואד סוכנויות, מצלמות וגלאי דימות

מצלמות וגלאי דימות

ניו רואד סוכנויות, מנומטר, ציוד מדעי

טנסיומטרים

ניו רואד סוכנויות, דימות תהודת משטח פלסמון

דימות תהודת משטח פלסמון

ניו רואד סוכנויות, קינטיקטה מהירה

קינטיקה מהירה

ניו רואד סוכנויות, מערכת ראמן

מערכות Raman

ניו רואד סוכנויות, מנתח קוורץ קריסטלי

מנתח קוורץ קריסטלי

ניו רואד סוכנויות, שוקת לנגמיר-בלודג'ט

שוקת לנגמיר-בלודג'ט

ניו רואד סוכנויות, מנתחי יסודות

מנתחי יסודות

ניו רואד סוכנויות, מכשירי טבילה

מכשירי טבילה

Please contact us to learn more about the products we sell and about our capabolities to help with your current or new projects.


ניו רואד סוכניות בע"מ
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900

טל: 972-3-902-8787+
פקס: 972-3-902-8788+