מקורות אור Nano-LED

מקורות אור Nano-LED

ניו רואד סוכנויות, נוריות LED ננו

מקורות Nano-LED מיוצרות על ידי חברת Horiba בעיקר עבור מערכות TCSPC. יש מגוון של מקורות Nano-LED על מנת לכסות את הקווים הנפוצים מ-UV-NIR. רוב המקורות יכולים לפעול בקצב החזר מקסימלי של
1 מגה-הרץ ומשך פעימה של 200 pSec.

Please contact us to learn more about the products we sell and about our capabolities to help with your current or new projects.


NewRoad Agencies Ltd.
11 Ha'amal st. Afeq Business Park Rosh Ha'ayin 48092

Tel: +972-3-902-8787
Fax: +972-3-902-8788