תהודת פני שטח – SPR

תהודת פני שטח – SPR

ניו רואד סוכנויות, תהודה פלסמונית שטחית

תהודה פלסמונית שטחית רב-פרמטרית להנדסת החומרים ולמדעי החיים.

Please contact us to learn more about the products we sell and about our capabolities to help with your current or new projects.


NewRoad Agencies Ltd.
11 Ha'amal st. Afeq Business Park Rosh Ha'ayin 48092

Tel: +972-3-902-8787
Fax: +972-3-902-8788