מוצרים

ניו רואד סוכנויות, רכיבים אופטיים, אופטיקה

רכיבים אופטיים

ניו רואד סוכנויות, משקפי מגן מקרינה

משקפי מגן מקרינת לייזר

ניו רואד סוכנויות, דיודת לייזר

דיודת לייזר

ניו רואד סוכנויות, מעגל מודפס לייזר

דיודות לייזר (DPSS)

Please contact us to learn more about the products we sell and about our capabolities to help with your current or new projects.


ניו רואד סוכניות בע"מ
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900

טל: 972-3-902-8787+
פקס: 972-3-902-8788+