מוצרים

מנתח גודל חלקיקים אופטי

ניו רואד סוכנויות, מנתח גודל חלקיקים

מנתח גודל חלקיקים בשבירת קרני לייזר

Please contact us to learn more about the products we sell and about our capabolities to help with your current or new projects.


ניו רואד סוכניות בע"מ
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900

טל: 972-3-902-8787+
פקס: 972-3-902-8788+