מערכת ראמאן ו-AFM באוניברסיטת בן גוריון

ניו רואד סוכנויות, מכשיר מדעי

המערכת באוניברסיטת בן גוריון היא שילוב של מערכת Modular Raman מתוצרת חברת HORIBA ומערכת Atomic Force Microscope מתוצרת חברת JPK מגרמניה. המערכת נבנתה על פי דרישות הלקוח על מנת שניתן יהיה לבצע מדידות TERS.