שני ספקטרומטרים High Resolution במכון ויצמן

שני ספקטרומטרים לרזולוציה גבוהה הורכבו אצל ד"ר עומר יפה בבניין פרלמן במכון ויצמן.

הראשון שהורכב מאובזר בגלאי CCD ועוד גלאי IGA מקורר חנקן נוזלי – לקבלת יחס רעש בסיס נמוך והמיועד לעבודה בתחום ה-IR עד ל-1700 ננומטר.

השני שהורכב מאובזר גם הוא בגלאי CCD חדיש אך לעומת הראשון – זה מאובזר בגלאי PMT. הספקטרומטר הזה הוא בעל אורך פוקאלי של 1000 מ"מ והשריג מורכב על גלגל שיניים ענק – המאפשר סיבוב השריג בצעדים קטנים, ובכך מאפשר ביצוע סריקות ברזולוציות של אלפיות הננומטר.