פלואורמטר ומערכת זמן החיים במכון ויצמן

ניו רואד סוכנויות, פלואורמטר ומערכת זמן

אנו גאים על בחירתו של פרופ' הרן בנו לאספקת שתי המערכות למעבדה שלו.

נבחרנו בגלל ביצועים גבוהים מאוד, והיינו הספקים היחידים שיכולים לספק שתי מערכות נפרדות עבור היישומים במצב בלתי משתנה ועבור מערכת זמן החיים. על ידי הפרדה בין השניים, פרופ' הרן יכול לשמור על פרודוקטיביות גבוהה, שכן שתי המערכות נמצאות בשימוש בו זמנית, על ידי קבוצתו ועל ידי משתמשים אחרים מהמכון.

שתי המערכות מאובזרות היטב באביזרים ובאפשרויות.

ה-FL3 מצויד במחזיק כלי קיבול מווסת, מכשיר טיטור אוטומטי, אפשרות קדמית, מקטבים ויציאת הזרקה למדידות קינטיקה, בעוד מערכת זמן החיים מותאמת עם קיטוב ועם דיודות לייזר רבות כדי לאפשר מדידות באורכי גל שונים.