ארכיון

Flex AFM מתוצרת חברת Nano-Surf השוויצרית. כשמו כן הוא – מתאים לעבודות מחקר מגוונות

חברת Nano-Surf השוויצרית מייצרת את ה-AFM מדגם Flex-AFM על מנת לענות על צרכי שוק המחקר שזקוק למכשיר בתקציב נמוך יותר

מצלמות EMCCD

מצלמת ||| Falcon של חברת RAPTOR עם התמחות בצילום בתנאים תאורה נחותים.

מצלמות לתחום ה-IR

חברת RAPTOR היא יצרנית של מצלמות לקצבים גבוהים ונמוכים, אשר עיקר התמחותם היא כיסוי תחום ה-IR.

מזרקים לתכנות עצמאי

יחס ערבוב-דילול בעל דיוק גבוה משתנה (צפיפות צמיגות עצמאית). תת מילי שניות השנייה (עד 0.25 מילי-שניה). פעולת μvolume.