מנתחי יסודות

מנתחי יסודות

ניו רואד סוכנויות, מנתחי יסודות

חברת Horiba תומכת בשוק ניתוח היסודות/מעבדות בעלי קו רחב של מכשירים עבור מימן/חמצן/חנקן, גופרית/פחמן ועוד מכשירים המבוססים על טכניקות רנטגן.

Please contact us to learn more about the products we sell and about our capabolities to help with your current or new projects.


NewRoad Agencies Ltd.
11 Ha'amal st. Afeq Business Park Rosh Ha'ayin 48092

Tel: +972-3-902-8787
Fax: +972-3-902-8788