מנתח קוורץ קריסטלי

מנתח קוורץ קריסטלי

ניו רואד סוכנויות, מנתח קוורץ קריסטלי

אנו מציעים מיקרו-מאזניים לקוורץ, דגם E1 או E4 של חברת Q-Sense Biolin Scientific המסחרי הרגיש ביותר. ה-QCM-D הוא כלי רגיש ביותר המסוגל לאתר שינויים מולקולריים על פני השטח, על מנת לקבוע את שינויי המסה של הקריסטל ומסוגל לספק נתונים לגבי השכבות הנבנות על פני הקריסטל סימולטנית. ה-QCM-D משמש מגוון רחב של יישומים כגון צמדה ביולוגית, חומרים ביולוגיים, פיתוח תרופות, אלקטרו-כימיה ואפיון סרט דק.

Please contact us to learn more about the products we sell and about our capabolities to help with your current or new projects.


NewRoad Agencies Ltd.
11 Ha'amal st. Afeq Business Park Rosh Ha'ayin 48092

Tel: +972-3-902-8787
Fax: +972-3-902-8788