מוצרים

ניו רואד סוכנויות, ספקטרומטר אופטי ואקום

ספקטרומטר אופטי לתנאי ואקום עבור UV

ניו רואד סוכנויות, מערכות ניתוח סרט דק

מערכות לאנאליזה של שכבות דקות

ניו רואד סוכנויות, מערכות רדיומטר מקשתי

מערכות למדידה רדיומטרית

ניו רואד סוכנויות, ספקטרומטרים ומונוכרומטורים

ספקטרומטרים ומונוכרומטורים

ניו רואד סוכנויות, מערכות Raman, רמאן

מערכות Raman

ניו רואד סוכנויות, ספקטרומטרים אופטיים זעירים ניידים

ספקטרומטרים אופטיים זעירים ניידים

ניו רואד סוכנויות, מערכות פלואורומטר מיני ספקטרו

מערכות פלואורומטר מיני ספקטרו

ניו רואד סוכנויות, מערכות פלואורסצנטיות

מערכות פלואורסצנטיות

ניו רואד סוכנויות, דיסק אופט

אליפסומטרים

ניו רואד סוכנויות, דיסק אופט

דיסק מחורץ אופטי

Please contact us to learn more about the products we sell and about our capabolities to help with your current or new projects.


ניו רואד סוכניות בע"מ
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900

טל: 972-3-902-8787+
פקס: 972-3-902-8788+