מוצרים

ניו רואד סוכנויות, ספקטרומטר אופטי ואקום

ספקטרומטר אופטי ואקום UV

ניו רואד סוכנויות, מערכות ניתוח סרט דק

מערכות ניתוח סרט דק

ניו רואד סוכנויות, מערכות רדיומטר מקשתי

מערכות רדיומטר מקשתי

ניו רואד סוכנויות, ספקטרומטרים ומונוכרומטורים

ספקטרומטרים ומונוכרומטורים

ניו רואד סוכנויות, מערכות Raman, רמאן

מערכות Raman

ניו רואד סוכנויות, ספקטרומטרים אופטיים זעירים ניידים

ספקטרומטרים אופטיים זעירים ניידים

ניו רואד סוכנויות, מערכות פלואורומטר מיני ספקטרו

מערכות פלואורומטר מיני ספקטרו

ניו רואד סוכנויות, מערכות פלואורסצנטיות

מערכות פלואורסצנטיות

ניו רואד סוכנויות, דיסק אופט

אליפסומטרים

ניו רואד סוכנויות, דיסק אופט

דיסק אופטי

Please contact us to learn more about the products we sell and about our capabolities to help with your current or new projects.


ניו רואד סוכניות בע"מ
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900

טל: 972-3-902-8787+
פקס: 972-3-902-8788+