ארכיון

ספקטרומטר בעל רזולוציה גבוהה באריאל

The system belongs to Prof. Shmuel Sternkler