מזרקים לתכנות עצמאי

מזרקים לתכנות עצמאי

יחס ערבוב-דילול בעל דיוק גבוה משתנה (צפיפות צמיגות עצמאית).
תת מילי שניות השנייה (עד 0.25 מילי-שניה). פעולת μvolume.

Please contact us to learn more about the products we sell and about our capabolities to help with your current or new projects.


NewRoad Agencies Ltd.
11 Ha'amal st. Afeq Business Park Rosh Ha'ayin 48092

Tel: +972-3-902-8787
Fax: +972-3-902-8788