מוצרים

מזרקים לתכנות עצמאי

ניו רואד סוכנויות, מיקרוסקופ זווית ברוסטר

מיקרוסקופ זווית ברוסטר – BAM

ניו רואד סוכנויות, מנומטר, ציוד מדעי

טנסיומטרים

ניו רואד סוכנויות, דימות תהודת משטח פלסמון

דימות תהודת משטח פלסמון

ניו רואד סוכנויות, קינטיקטה מהירה

קינטיקה מהירה

ניו רואד סוכנויות, מערכת ראמן

מערכות Raman

ניו רואד סוכנויות, מנתח קוורץ קריסטלי

מנתח קוורץ קריסטלי

ניו רואד סוכנויות, שוקת לנגמיר-בלודג'ט

שוקת לנגמיר-בלודג'ט

ניו רואד סוכנויות, מנתחי יסודות

מנתחי יסודות

ניו רואד סוכנויות, מכשירי טבילה

מכשירי טבילה

Please contact us to learn more about the products we sell and about our capabolities to help with your current or new projects.


ניו רואד סוכניות בע"מ
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900

טל: 972-3-902-8787+
פקס: 972-3-902-8788+